Conversie optimalisatie

We halen meer rendement uit uw online campagne en uit uw website. Meer omzet of een hogere klanttevredenheid bijvoorbeeld. Hoe we dat doen? We maken gebruik van onze usability kennis en analyseren data die we voorhanden hebben.

Wat is conversie voor u?

Want eigenlijk kan conversie alles zijn. Wat conversie is hangt af van het doel van uw website of uw campagne. Denk aan een bestelling in uw webwinkel, het aanvragen van een offerte of deelname aan een online game. Zelfs het lezen van bepaalde informatie op uw website kan voor u conversie zijn.

Waar ligt het probleem?
Tijd om een onderzoek te starten
Vallen de resultaten tegen? Heeft u het idee dat er meer uit te halen is? Een goed moment om te onderzoeken of de bezoeker problemen ervaart en zo ja, wat die problemen dan zijn. Vaak geven webstatistieken al een goed beeld. Welke weg bewandelen de bezoekers, waar haken ze af?

Waarom halen de bezoekers van uw website de eindstreep niet?
De informatie die we uit de data halen combineren we met onze kennis van de gebruiker op het internet. Met deze kennis verplaatsen we ons in de bezoeker van uw website. Hoe ervaart hij de weg naar het doel? Haalt hij moeiteloos de eindstreep en is er niets wat hem onderweg afleidt? Of slaat onderweg de twijfel toe en worden de brandende vragen die hij heeft niet beantwoordt?

Gebruikersonderzoek

Met eigen ogen zien hoe de gebruiker met uw website om gaat en waar hij tegenaan loopt is een goede manier om achter de problemen te komen. Confronterend is het wel als het om uw website gaat, maar een betere manier is er niet. De gebruiker bepaalt wat goed is en wat niet.

Verbetervoorstellen en testen, testen, testen
De resultaten van ons onderzoek verwerken we in een verbetervoorstel. De verbetervoorstellen moeten ook getoetst worden. Ons advies: laat ook hier de gebruiker het bepalen. Er zijn diverse mogelijkheden om te testen wat het beste werkt op uw website. Een gebruikerstest, A-B testen en multivariate testen. Wij kiezen het juiste instrument uit de vele mogelijkheden.

Structureel meten en verbeteren
Verbeteren, meten, verbeteren, meten, het is een continu proces. Dat is wat conversie-optimalisatie is, blijven zoeken naar verbetering. Waarbij testen ook kunnen aantonen dat iets geen verbetering is. Maar ook die kennis is waardevol.