Wat gebeurt er nu echt op uw website? Stenden weet het.

Lab050 opnieuw de schoolbanken in: samenwerking met Stenden Hogeschool van start.

Eind 2012 heeft Stenden Hogeschool aan Lab050 gevraagd om haar te helpen om data gedreven te gaan werken. Of, iets eenvoudiger gezegd, Stenden Hogeschool wil de website optimaliseren op basis van beschikbare data. Data omzetten in informatie en met deze informatie de website beter maken. Een prachtige uitdaging die Lab050 graag samen met Stenden aanging.

De eerste stap, wat wil Stenden Hogeschool weten?

Om de eerste fase, de DATA-fase, goed af te ronden zijn we gestart met een gezamenlijke kick off sessie om te achterhalen welke doelen Stenden allemaal heeft met haar website. We kwamen er al gauw achter dat de website een aantal doelgroepen bedient, die allemaal zijn eigen doelen/wensen hebben waarvoor zij de website willen gebruiken.

De groepen zijn leads, prospects, studenten, werknemers en decanen. Doelen als aanmelden open dag, downloaden brochure opleiding, aanmelden nieuwsbrief en inloggen op je eigen omgeving zijn belangrijk voor Stenden.

 

Eerst data verzamelen: een uitgebreide Google Analytics implementatie

Na het bepalen van de doelen zijn we aan de slag gegaan met het schrijven van een implementatiedocument van Google Analytics. Dit statistiekenpakket was in de basis al geïmplementeerd in de website van Steden. In het document hebben we beschreven waar en hoe de website moest worden aangepast zodat we de vooraf bepaalde doelgroepen en doelen konden terugzien in Google Analytics.

Samen met Clockwork zijn de aanpassingen op de website gerealiseerd. Doordat er nu meer en betere gesegmenteerde data beschikbaar zijn, heeft Hogeschool Stenden een beter en meer bruikbaar fundament voor data gedreven werken neergelegd.

Stenden_homepage

 

Google Analytics traingen aan Stenden medewerkers

Het doel van Stenden was om de eigen medewerkers zelf met Google Analytics te laten werken; Lab050 heeft deze Google Analytics trainingen verzorgd. Zij kennen de basics van de werking en hebben zelfs de skills om een stukje configuratie op te pakken. Wij hebben voor de training een gedeelte van de configuratie verzorgt om tijdens de training de gebruiker te laten ervaren wat de toegevoegde waarde is geweest van alle aanpassingen die we hebben gemaakt.

 

Het inrichten van een structureel proces van website verbetering

Stenden Hogeschool wil graag het proces van data gedreven werken verder inrichten en borgen in haar organisatie. Stenden wil geen rapportjes uitdraaien, maar kennis halen uit de data en de website verbeteren met die kennis. Lab050 gaat dit traject in 2013 verder begeleiden. Kennissessies, testen en verdere configuratie van Google Analytics staanop de agenda.